Naučíme Vás hrát tenis

Junior Tenis Karviná, Spolek

ul. Žižkova, Karviná, 73301 (v areálu lázeňského parku Darkov)
+420777334884
knezo@seznam.cz

„Jen ten správně pinká, kdo trénuje odmalinka“

08.04.2015 19:40

Tenisová škola je určena pro všechny výkonnostní i věkové kategorie od začínajících dětí až po závodní hráče i dospělé. Veškerá tenisová výuka probíhá pod vedením zkušených tenisových trenérů s přihlédnutím k věku a úrovni trénovanosti. V první fázi tréninku je kladen důraz na cvičení s míči a tenisovými pomůckami. Postupně se stále více zaměřujeme na nácvik a procvičování základních tenisových úderů. Tenisový trénink je spojen s kondičním cvičením a strečinkem.

Tenisová škola JUNIOR TENIS KARVINÁ (dále jen „JTK“) nabízí a zajišťuje kvalitní a profesionální tréninkové jednotky.  Oddíl JTK sdružuje cca 35 dětí všech věkových, ale i výkonnostních, kategorií (děti od 5 do 18 let). Hráči jsou rozděleni do skupin v počtu od 2 do 6 dětí. Po dohodě s trenéry a pečlivém zvážení je možné domluvit také individuální hodiny. Skupiny jsou rozděleny dle věku a schopností jednotlivých hráčů.

Tréninky probíhají celoročně, tenisová sezóna je rozdělena na letní (duben – říjen) a zimní (listopad – březen).  Pro letní sezónu oddíl JTK využívá sportovní areál v Karviné – Hranicích (lázeňský areál s tenisovými kurty) a také špičkové kurty v obci Stonava, zimní sezóna je zajištěna po karvinských základních a středních školách.

Děti trénují v pravidelných intervalech (dvakrát až třikrát týdně). Standardně trvá jedna tréninková jednotka 1 hodinu, po domluvě s trenéry může být objem zvýšen. Po takto nastavených tréninkových cyklech jsou děti schopny již hrát soutěžní zápasy. Záleží individuálně na jedinci, někteří však již po 3 měsících trénování hrají svá první utkání.

V posledních letech se nám osvědčila vynikající blízká spolupráce s orlovským tenisovým klubem, který patří výsledkově na špici nejen v krajském, ale i celostátním měřítku. Spousta hráčů JTK je také členem orlovských družstev. Také spolupráce s Českým Těšínem či Havířovem je stále aktuální.

Optimální věk pro zapojení se do tréninkového procesu je mezi 5 – 6 lety, vše se však odvíjí od individuálních pohybových a mentálních schopností dítěte.

Minitenis  (do 7 let) - zde se děti hravou formou seznamují s prvními tenisovými pohyby, zkoušejí cvičení na rozvoj motoriky, reakce, získávají první správné tenisové návyky a z části rozvíjí svou fyzickou, ale už i psychickou stránku osobnosti. Tyto děti trénují s malými raketami, speciálními míčky a na malém hřišti ve skupinkách cca po 6. Některé děti již absolvují i své první zápasy.

Babytenis (do 9 let) – jedná se již o přechod na velký kurt, kdy děti mají již základy tenisových úderů, pohybu po dvorci, již více rozvíjí i své taktické a prostorové myšlení a také již dokážou psychicky zvládat obtížnější situace na kurtu. Děti mají ještě menší rakety než dospělí a také míče jsou přizpůsobeny této kategorii, trénují ve skupinkách cca po 4.

Mladší žactvo (do 12 let) – děti již hrají s dospělými raketami o nižší hmotnosti, mají stabilizovanou základní techniku, umí již i složitější údery. Trénují různé zápasové varianty, začínají být fyzicky zdatnější, posilují své taktické a mentální myšlení. V tomto období se dá již z části vypozorovat, zda-li bude dítě fungovat v dalších letech v závodním či spíše v rekreačním režimu.

Starší žactvo (do 14 let) – jedná se o období, kdy si hráči začínají více uvědomovat podstatu trénování, kdy se z hravé formy přechází více na tzv. dril. Hráči mají v tomto období již téměř dokonalou techniku úderů, ta se dále již mění jen minimálně. Závodní hráči zvyšují svůj objem tréninků, zesilují fyzicky. Rekreační hráči mají neustále „svůj volnější“ režim trénování. Zde se však již definitivně rozhoduje, kam bude tenisová cesta hráče směřovat.

Dorost (do 18 let) – zde se z tenistů „dětí“ stávají závodní profesionální vyspělí hráči s maximálním výkonem zaměřeným na co nejlepší výsledek, skupina rekreačních hráčů je již také schopna předvádět velice kvalitní sportovní výkony.